Тема 2 Влијанието од здобивање етикета врз туристите

Клучни броеви:

87% од патниците се подготвени да и веруваат на етикетата што гарантира дека нивното патување ги почитува принципите на одржлив туризам (Tourism and sustainable development, Atout France 2011).

56% од Французите подготвени се да платат повеќе за годишен одмор за поеколошка дестинација (Tourism and sustainable development, Atout France 2011).

Речиси 50% од патниците ја земаат во предвид сертификацијата при нивниот избор на сместување. Оваа чувствителност е уште поважна за странските клиенти (2011 AFNOR Certification survey).

30% од еко-етикетираните туристи забележале значително или дури и многу значително влијание на етикетата врз стапката на зафатеност (2011 AFNOR Certification survey).

Позиционирајте ја вашата компанија како одговор на растечките очекувања на клиентите

Студија на случај: Chambre des Moulins (B&B) – Поатие, Франција

По добивањето на Еко-етикетата на ЕУ (EU Ecolabel), тие забележаа промена во нивната база на клиенти: тие привлекуваат сè повеќе туристи кои се свесни за животната средина и се отворени за прифаќање на еколошките мерки. Менаџерот на хотелот испраќа истражување со повратни информации до сите свои клиенти, во врска со нивните активности врз животната средина:

Генерално, 73% од гостите рекле дека биле свесни дека B&B е награден со Еко-етикетата на ЕУ (EU Ecolabel), а 93% сметаат дека тоа е знак за квалитетот на B&B.

По нивниот престој, 84% од гостите изјавиле дека учествувале во една или две активности на животната средина, со 14% во повеќе од три активности. Најчестата акција беше во управувањето со отпадот, блиско проследено со управувањето со водите, електричната енергија и греењето.

Покрај овие позитивни повратни информации, ПП исто така ги намали и своите трошоци, бидејќи тој презеде зелени мерки за водата, греењето, осветлувањето и многу повеќе. Тоа доведе до заштеда на енергија при греење од околу 24%, намалена електрична енергија за осветлување и топла вода од 18% и помала потрошувачка на вода за 12,5%.