Тема 2 Видови на пластично пакување

Нема една пластика, туку неколку … Тоа е причината зошто пластиката е толку разноврсна и магична. И, тоа е исто така причината зошто не е толку очигледно да се рециклира.

Сите пластики немаат исти својства и исти влијанија. На рециклирањето и е потребно сортирање, не секој вид пластика може да се рециклира, а оние што можат да се рециклираат не можат да се рециклираат со ист процес.

Еве ги најчесто користените видови пластика и преглед на нивната способност да се рециклираат. Кои се оние кои лесно можат да се рециклираат?

Само 2 вида пластика лесно се рециклираат: PET и PE-HD.

Тие можат да се препознаат поради симболот што е обликуван во пакувањето.

Одвојте време и разгледајте ја пластичната амбалажа во вашата близина и прочитајте го симболот отпечатен или обликуван на него.

  • Дали е пакување што може да се рециклира?

Доколку не се рециклираат, некои пластични амбалажи се изгорат со цел да се добие енергија, која преставува подобро решение отколку да се фрлаат на депонија.

Во последниве години, алтернативните пластики се појавија за да се соочат со критиките на обичната пластика, нејзините последици врз животната средина, како долгите стапки на распаѓање и оштетувањето на природните екосистеми.

Биопластиката обично е пласта заснована на обновливи извори на биомаса. Овие се биобазирани. Тоа значи дека наместо газ или нафта, таа се произведува од пченкарен скроб, слама, растителни масти или други обновливи извори на биомаса. Овие биопластики можат да ја имаат истата структура и својство како пластиката добиена од стоковно фосилно гориво и не се распаѓаат полесно од нив. Но, некои биопластики можат да имаат различни структури и својства, а некои може да бидат и биоразградливи.

Терминот Биопластика понекогаш се користи и за дефинирање на пластика што се биоразградливи и се компостираат, без никаква референца за суровината што се користи за нејзино производство. Тие можат да се засноваат или на необновлив ресурс или на обновлив ресурс.

Важни прашања при употреба на алтернативна пластика се:

  • Дали се заснова на обновливи извори на биомаса?
  • Дали е компостиран?

А можеби и најважното:

  • Кое е неговото глобално влијание врз животната средина?
  • Може ли повторно да се користи или не, и колку пати?

Биоразградливото се однесува на способноста на материјалите да се распаѓаат и да се вратат во природата под надворешни услови, како што се деградацијата од микроорганизми, фотодеградацијата поради УВ-светлина или благодарение на влажноста. Пакуван производ може да се квалификува како биоразградлив ако се распадне на природни елементи кои не се штетни за околината, за кратко време по отстранувањето – обично една година или помалку.

Некој биоразградлив производ може да биде компостиран, но за некои од нив ќе бидат потребни поспецифични услови за да се деградираат или едноставно ќе се деградираат во помали молекули.

Затоа е важно да ги прочитате етикетите и индикациите на пакувањето за да знаете како може да се користи и да се отфрла. Најлошо би било да се создаде и отфрла микро-пластика од „биоразградлива пластика“ што не би била целосно деградирана.

Source: alimentarium.org (2021).

Биоразградливите пластични кеси се добар начин за собирање органски отпад за биолошки третман. Подолу можете да видите примери од целиот свет: :

3. Биоразградливо пакување

Пазарот за биоразградливо пакување е голем пазар со место за иновации. Биоразградливиот пазар на пакување беше проценет на 89,57 милијарди долари во 2019 година и се очекува да достигне вредност од 121,38 милијарди долари до 2025 година со Сложена годишна стапка на раст од 5,3% во текот на прогонзираниот период (2020-2025).

Според европската биопластика, биоразградливата пластика, вклучувајќи PLA, PHA, мешавини со скроб и други, сочинуваат над 55,5% (над еден милион тони) од глобалните капацитети за производство на биопластика. Производството на биоразградлива пластика се очекува да се зголеми на 1,33 милиони во 2024 година, особено поради значителните стапки на раст на PHA. Исто така, се очекува азиско-пацифичкиот регион да биде главен центар за индустријата за биопластика, со производство на 45% биопластика во азиско-пацифичкиот регион во 2019 година [Mordor Intelligence, 2019].

Најпозната биобазирано пакувае е картонот,  кој е базиран на дрво, но може да се користат многу други материјали. Биобазираното пакување има интерес да се заснова на обновливи извори.

Само некои од биобазирани материјали можат да ги имаат истите својства на пластичните материјали и тогаш да бидат вистинска алтернатива на пластичните материјали. Повеќето од овие биобазирани материјали се засноваат на сложени молекули кои можат да се извлечат или произведат од растението и кои исто така можат да бидат произведени од хемиски реакции од нафтени деривати. Ова е случај на PLA, кој е конкурентен на PET, вообичаената пластична употреба за пакување храна.

Погледнете ги овие 6 примери на биобазирани материјали кои можат да му конкурираат  на пластиката :

Шеќерната треска се користи за производство на материјал сличен на пластика. Пластичното пакување од шеќерна трска се користи на пример од компанијата Булдог за производи за бричење.

Компанијата за храна и пакување со седиште во Велика Британија CornWare разви пластични кеси и кутии за ручек од пченка кои се дистрибуирани до угостителски бизниси и домови. Пуканките може да се користат и за замена на чипови од полистирен кои ја штитат стока што лесно се крши. Студиите, сепак, покажаа дека овој последен предлог не е подобар од чиповите од полистирен од гледна точка на животната средина

Како еден од најлесните природни ресурси за одгледување на планетата, печурките би можеле да бидат популарен избор во иднина за одржлив извор на пакување. Evocative е еден од раните усвојувачи, создавајќи материјал за пакување базиран на печурки, ИКЕА започна да го користи за да го замени своето пакување од полистирен.

можат да се користат за производство на неколку материјали, било тоа да е јадлив и флексибилен материјал, претставен како „вода што можете да ја јадете“ или материјали со поголема отпорност на јачина. Примерите се во Algopack (Франција) и Evoware (Индонезија).

Млекото е една од најпознатите консумирани јадења во светот – и сега, научниците велат дека може да се користи за создавање пластика. За производство на материјалот најчесто се користи протеин кој се наоѓа во кравјо млеко, наречен казеин. Пластиката направена од казеин во почетокот на 20-иот век првично се покажа дека е премногу кршлива. Но, во 2017 година, научниците во САД го тестираа потенцијалот за употреба на казеин во комбинација со пектин, супстанца што се наоѓа во овошјето, за производство на пластика за пакување храна, бидејќи преставува добра кислородна бариера.

Француска компанија за пакување Lactips создаде пластични пелети за казеин, што според него го прави материјалот функционален и разноврсен за употреба во сè, од пластичен прибор за јадење до фолија.

Сумирајќи: Биопластика и „конвенционална“ пластика

Терминот „биопластика“ обично се користи за са се прикаже дека тоа е био-базирана и биоразградлива, био-базирана и неразградлива пластика и за биоразградлива пластика од фосилни извори.

Она што ги разликува пластиките е степенот до кој тие се биоразградливи, како што може да се види на дијаграмот

Source: WWF Germany (2019) – Bioplastic and “conventional” plastic examples