Тема 2 Алатки наменети за дизајнирање на бизнис модел

Како што беше објаснето претходно, деловното моделирање е збирка на поврзани активности или под-процеси и е конструирано во повеќе слоеви. Постојат бројни алатки кои можат да помогнат во поддршката на процесот на бизнис моделирање во секоја фаза и овие ќе ги истражиме подетално во подоцнежните модули. Но, една од највредните алатки – и почетна точка за повеќето деловни моделирање – е Бизнис моделот – Canvas

Source: Strategyzer (n.d.).

Развиен од А. Остервалдер, Ив Пињер, Алан Смит и 470 практичари од 45 земји, бизнис моделот Canvas е една од најкористените рамки за опишување на елементите на деловните модели. Формалните описи на бизнисот стануваат градежни блокови за неговите активности.

Постојат многу различни деловни идејни идеи, работата и тезата на Остервалдер предлагаат единствен референтен модел заснован врз сличностите на широк спектар на концептуализации на деловниот модел. Со неговиот урнек за дизајн на бизнис модел, претпријатието лесно може да го опише својот деловен модел.

Дознајте повеќе Canvas моделот преку ова видео:

Ако сакате да започнете со вашиот модел, прво нешто што ви треба е модел за да работите.

Можете да ја преземете електронската или печатената верзија, или пак да искористите некои онлајн алатки:

  1. The Business Model Canvas
  2. Online Business Model Canvas