Тема 1 Покажете го патот – бидете пример

Луѓето повеќе сакаат да прават работи што ги гледаат (мимички ставови). Туристите де факто не се во нивната вообичаена околина, некои можат да бидат подготвени да се однесуваат како што прават локалните луѓе како знак за учтивост или  почит или како да сакаат да го превземат локалното однесување како дел од нивното патување.

Луѓето од персоналот::

✔Не треба да пијат сокови од лименка ако вие предложите локален пијалок во тегла;

✔Не треба да користите автомобил ако промовирате употреба на локална мрежа за транспорт.