Тема 1 Како да се избере најдоброто пакување

Различни параметри треба да се земат предвид за да се дефинира дали решението за пакување е подобар од друг :

 • Глобално пакување (на пример, голема картонска кутија што содржи 10 пластични кеси од 100 пакувања од 2 памучни пупки. Глобалното пакување за овие 2000 памучни пупки е составено од 1 картон + 10 пластични кеси + 1000 пакувања)
 • Материјал на секој артикл од глобалното пакување (на пример, картон, метал, стакло, вид пластика, дрво, итн.)
 • Тежина на секој артикл од пакувањето
 • Состојба на зачувување на спакуваниот артикл. Ако една од 50 артикли не може да се користи поради недостаток на заштита поради пакувањето, ова го зголемува влијанието на пакувањето на овие 50 артикли со влијанието на производството на овој артикл.
 • Начин на кој пакувањето може ефикасно да се искористи, рециклира, компостира, итн. Ова зависи од однесувањето на човекот, но и од локалните можности.

Начин да се земат во предвид сите овие параметри за да се дефинира кое најдобро решение/пакување да се примени е да се спроведе Проценка на Животниот Циклус.

На пример, ако ги споредиме влијанијата на различните пакувања на шишињата на вино, инциденцата на влијанијата на пакувањето врз животната средина во споредба со оние на виното што треба да се пакува е:

 • 6% за вреќа во кутија (пластична кеса што содржи вино сместена во картонска кутија)
 • 16% за повеќе слојно PET (пластично) шише
 • 84% за стакленото шише

Стаклото е најлошото пакување за влијание врз животната средина, бидејќи дури и ако стаклото се рециклира, треба да се стопи на 1400 ° C за да стане ново шише.

Кесичката во кутија е најдоброто пакување поради составот на садот, релативната инциденца на помалата тежина на пакувањето и поголемата ефикасност на палетизирање.

Како и да е, ако стакленото шише може да се полни неколку пати, а местото за полнење да е оддалечено помалку од 100 км од местото каде што се користи шишето, инциденцата на стакленото шише паѓа на вредноста на вреќата од кутијата. Полнењето е одлична опција за секое пакување штом местото за полнење не е далеку. Влијанијата врз пластичното пакување може да се намалат и со оваа опција за полнење.

Друг пример, со фокус на емисиите на стакленички гасови (СГ) од пијалоците Кока-Кола, во зависност од начинот на пакување. Еве ги емисиите на стакленички гасови (СГ) на пијалоците и нивните пакувања :

СГ емисија/пакување

СГ емисија/сок од 330мл

330 мл лименка

170г/лименка

170г

330 мл стаклено шише

360г/шише

360г

2Л PET (пластично) шише

500г/шише

82,5г

Source: Ecores (2021) – from Coca-cola data.

Ако сакате да пиете само од 330мл и знаете дека поголема количина ќе се расипе ако не се пије, лименката е најдобриот избор. Но, ако сте сигурни дека целото шише од 2Л ќе го испијат вашите клиенти, двојно подобро е да предложите пијалоци што доаѓаат од големо пластично шише. Ова исто така може да биде поинтересно од економски аспект.

Совети & Трикови

Сепак, знаете дека имате неколку фактори што треба да ги разгледате за да изберете кое е најдоброто пакување. Сепак, може да биде тешко да се дефинира со сигурност кое е најдоброто решение кога неколку фактори се менуваат.

Секогаш имајте на ум:

 • Отстранете го целото пакување што не е потребна;
 • Едуцирајте и предизвикувајте ги вашите даватели на услуги;
 • Малите големини на пакувањата се полоши, освен ако големите големини на пакувањата доведуваат до расипување на производите;
 • Тешкото пакување е полошо од пакувањето во мала тежина, особено за производи кои треба да се траспортираат на поголема дистанца;
 • Повторното користење е подобро од пакувањето што може да се рециклира и да се компостира, кои се подобро од пакувањето што може да се фрли. Тоа  АКО навистина се употребуваат повторно, се рециклираат или компостираат.

Source: unsplash.com