Тема 1 Гринвашинг (Greenwashing)

Комуникацијата може да го прецени или потцени вистинското работење на бизнисот. Ова се нарекува „greenwashing/зелено миење“ или „greenhushing“, соодветно.

Интересно е да се напомене дека терминот „greenwashing/зелено миење“ беше употребен за хотелската индустрија. Всуштност, њујоршкиот екологист Џеј Вестервелт го користеше во есеј во 1986 година во врска со практиката на хотелската индустрија да поставува плакати во секоја просторија за промовирање на повторна употреба на крпи, наводно за „спасување на животната средина“. Овие хотели не се обидуваа да го намалат трошењето на енергијата а целта на оваа „зелена кампања“ беше всуштност да се оствари профит. Џеј Вестерелвелт го означи овој совесен чин како „geenwashing/зелено миење“.

„Greenwashing/зелено миење“ се користи за да се задоволи несоодветно побарувачката на потрошувачите за еколошки производи или услуги.

Обвинувањата за greenwashing/зелено-миење се поделени во 7 вида. Описот на овие „7 гревови“ ќе го најдете подолу со примери од туристичката индустрија (Kuehnel, 2011).

Грев 1 Скриената трговија 

Тврдење што сугерира дека производот е „зелензаснован на тесен пакет на атрибути без да се посвети внимание на други важни еколошки проблеми.

Хотел наведува дека користи соларни панели за загревање на водата, но имотот нема програма за зачувување на вода. Затоа, тие ја осиромашуваат водостојот на заедниците, што ја прави туристичката операција неодржлива на долг рок.

 

Грев 2 Без доказ

 

Еколошко тврдење кое не може да се потврди со лесно достапни информации за поддршка или со сигурна сертификација од трета страна.

Многу ресторани и хотели тврдат дека служат органска храна. Сепак, тие не наведуваат од каде е изворот.Тие исто така може да тврдат дека повторната употреба на пешкир е добра за животната средина, но тие ретко обезбедуваат докази за тоа како се мери, особено ако вработениот и така ги менува секој ден!

 

Грев 3 Нејасност

 

 

Тврдење кое е толку слабо дефинирано или широко што неговото вистинско значење е веројатно погрешно разбрано од потрошувачот.

Туризмот е поврзаност на луѓето со убави места и главно е насочен кон природата, историјата и културата. За да се промовираат овие локации, честопати се тврдат дека се природни, чисти и добро сочувани. Сепак, не значи дека овие области се заштитени или се спроведуваат иницијативи за ублажување на влијанието на големиот обем на туризмот.

Грев 4 Обожавање лажни етикети

 

Производ што, преку зборови или слики, дава впечаток на одобрување од трета страна, но такво одобрување (лажни етикети) не постои.

Постојат стотици еколошки етикети , сертификати, акредитации, упатства и етички кодекси за глобален туризам, кои се усвоени од дестинации, хотели, превоз и атракции. Недостатокот на лесно признаена сертификација може да доведе до впечаток дека туристичкиот производ е овластен како „зелен“, кога не се дадени соодветни информации за тоа како се постигнува и ревидира.

Грев 5 Ирелевантност

 

 

Еколошко тврдење кое може да биде вистинито, но е неважно или не е корисно за потрошувачите кои бараат еколошки посакувани производи

Мега-крстосувачите трошат многу време и пари за да соберат пластика, хартија и стакло што може да се рециклира, но бидејќи не се во можност да ја чуваат во пловниот објект, тие често го растоваруваат овој товар во пристаништа без капацитети за рециклирање каде што отпадот завршува на депонија. Иако постојат програми за изградба на капацитети за рециклирање во пристаништата, доколку не се наведе крајната дестинација на рециклираниот материјал, тоа може да остави погрешен впечаток дека крстарецот целосно го намалил влијанието на отпадот.

Грев 6 Помалото од двете зла

 

Тврдење што може да биде точно во категоријата производи, но ризикува потрошувачот да се одвлече од поголемите влијанија врз животната средина на категоријата како целина.

Што емитува помалку јаглерод, автомобил, воз или авион? Според  EasyJet’, тоа се нејзините авиони!  Претпоставките користени за да се направат овие тврдења беа погрешни и EasyJet беше прекорен од Агенцијата за стандарди за рекламирање на Велика Британија за лажно рекламирање. Во крајна линија е дека сите овие форми на транспорт се напојуваат од необновлива енергија и на крајот се сведува на релативни избори за тоа која опција е помалку штетна за животната средина.

Грев  7 Fibbing

 

 

Еколошки тврдења кои се едноставно лажни.

Според TerraChoice, ова е најмалку сторен грев. Делегатите искрено сакаа да веруваат дека ниту еден бизнис од туризмот нема намерно да ја доведе во заблуда јавноста. Тогаш помисливме дека обидот да докажеме лага е зема толку многу време и е скап, што и така може да се случи да не знаеме и така.

Greenwashting/Зеленото-миење може да се случи кога мандатниот пристап од горе надолу за управување со ризик не успее да ја вметне одржливоста во организациската култура или кога ентузијастичките основни иницијативи од долу нагоре брзаат да имплементираат еколошки програми без соодветно градење на капацитети или комуникациска стратегија.