Thon Хотел: Намалување на остатокот од храна со апликација за храна

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Thon Hotels активно работи на намалување на остатокот од храна за 20% до 2020 година.

Хотелот потпиша договор со Министерството за клима и животна средина за намалување на остатокот од храна за 50% до 2030 година. Како дел од остварувањето на оваа цел, хотелот е дел од проектот KuttMatSvinn 2020, каде што има за цел да ја намали остатокот од ланецот на храна за 20% до 2020 година.

ВЛИЈАНИЕ

Од почетокот на проектот „Остатоци од храна“, „Тон хотелс“ фрли 22 тони помалку остаток од храна. Ова одговара на дури 68 тони емисии на СО2.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Како една од иницијативите за намалување на остатокот од храна, Thon Hotels соработува со Too Good To Go, апликација создадена во борбата против остатокот од храна.

Преку апликацијата, хотелите можат да препродаваат вишок храна од бифеата, во форма на вреќи, по многу добра цена.

Досега ова беше добро прифатено, а хотелот досега заштеди 4167 порции од остатокот. Ова значи намалување на емисиите во климата еквивалентно на 8,3 тони СО2. Целта е да се добијат уште повеќе хотели во шемата.68 тони емисии на СО2.

БРЗИ ФАКТИ

  • Органицазија: Thon Hotels
  • Град: Hammerfest, Норвешка
  • Давател на услуги: Хотел
  • Циркуларен принцип: Задржување на производи и материјали во употреба
  • Фокус: Намали
  • Клучни зборови: #остатоциодхрана #колаборативнапотрошувачка

ПОВЕЌЕ ИНФО

Access the full case study (Norwegian)