NH хотели рециклираат тапи од шишиња во градежни материјали

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Вклучен во својата посветеност да се грижи за Планетот, NH Hotel Group ја зајакна својата водечка иницијатива за циркуларана економија – CORK2CORK – благодарение на што им дава втор живот на тапите собрани во рестораните лоцирани во некои од хотелите на компанијата

ВЛИЈАНИЕ

Благодарение на CORK2CORK, емисијата на 37.221 килограм јаглерод диоксид е избегната од 2011 година, со што се придонесува кон конфигурацијата на економијата со низок јаглерод.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Целта на проектот е да се вратат и рециклираат тапите од шишиња со вино, со цел да им се обезбеди нова апликација, конкретно претворање во материјали за покривање и изолација за последователна употреба при изградба на нови простории. Покрај тоа што делува како изолатор на топлина, овој рециклиран материјал го намалува бучавата и потребата за вештачка контрола на температурата, со што се подобрува енергетската ефикасност на просториите и хотелот.

Тоа е пионерска иницијатива во европскиот хотелски сектор која датира од 2011 година, кога NH Hotel Group ја смисли идејата заедно со водечкиот производител на материјали за покривање тапи, Аморим. Охрабрени од досегашните силни резултати, собрани 1.994 килограми тапи за повторна употреба во изградбата на 300 нови простории (околу 8.000 квадратни метри), Групацијата бара да ја засили програмата собирајќи не само затка од тапи, туку и други хотелски производи за рециклирање и искористување.

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Nh Hotel group
  • Град: Различни градови во Шпанија и Италија
  • Давател на услуги: хотел
  • Циркуларен принцип: Минимизирање на остатоци (отпад) и загадување
  • Фокус: Рециклирај
  • Клучни зборови: тапа, изолација

ПОВЕЌЕ ИНФО