Natural Habitat Adventure: можно е патување со нула остатоци

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Намерата на „Natural Habitat Adventure“ е да ги охрабри и инспирира своите колеги да усвојат поодржливи туристички практики преку демонстрација на ефективни методи за намалување на влијанијата врз животната средина, притоа обезбедувајќи извонредни искуства за гости

Се надева дека ќе создаде траен ефект на инспирирајќи ги патниците да направат свесен избор во нивниот секојдневен живот што придонесува за долгорочно здравје на планетата.

ВЛИЈАНИЕ

На крајот од патувањето, групата можеше да го смести целиот отпад (остатоци) произведени во еден мал контејнер.

Ова прво патување ќе биде катализатор за поединечни промени што постепено ќе резултираат со значително намалување на отпадот (остатоците) во сите патувања во Нат Хаб.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Natural Habitat Adventures управуваа како што ја нарекоа „Првата авантура во светот со нула отпад (остатоци)“ во свет на 6-12 јули 2019 година – сафари на Јелоустоун.

Малата група на ова сафари пренасочи 99 проценти од целиот отпад (остатоц) на патување произведен како нуспроизвод на патничките операции спонзорирани од Нат Хаб.

ОДБИВАЊЕ – РЕЦИКЛАЦИЈА – КОМПОСТ – UPCYCLE – ПОВТОРНА УПОТРЕБА

“Zero waste” ги опфаќаше сите активности поврзани со гостите, кои Нат Хаб ги менаџираше и спонзорираше во текот на целото патување – од моментот кога гостинот ќе резервира преку аеродромскиот трансфер се до последниот ден..

Нат Хаб ја охрабри оваа мала група еколошки патници да се фокусираат на одбивање на потенцијален отпад (остатоц) (како што се пластични сламки и индивидуално завиткани зачини) истовремено минимизирајќи го отпадот што го произведуваа за време на патувањето, вклучително и времето поминато во северноамериканските сафари камиони, ложи и кабини низ целиот регион – Големиот Јелоустоун.

Нат Хаб исто така ги сподели своите 12 научени лекции за патување со нула отпад (остатоц) во медиумите и нејзините врсници во патничката индустрија за другите да можат да го следат нејзиното водство…

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Natural Habitat Adventures (Nat Hab)
  • Град: Boulder, CO, USA
  • Давател на услуги: Tour Operator
  • Циркуларен принцип: Минимизирање на остатоци (отпад) и загадување
  • Фокус: Намали
  • Клучни зборови: #остатоци

ПОВЕЌЕ ИНФО