Прањаша за дискусија

Кој прв пакет циркуларни решенија би сакале да започнете да го спроведувате во следните месеци?

Ајде да разговараме за ова на Форумот!