Прашање за дискусија

Зошто на сите ни е потребен циркуларен туризам?

Некои одговори се веќе во овој модул, но какво е вашата гледна точка?

Да го дискутираме оваа во Форумот!