Прашања за дискусија

  1. Кои се чини дека се најмоќните алатки за намалување на еколошкиот отпечаток?
  2. Која алатка би била најинтересна да се примени на вашата туристичка активност?

    Ајде да поразговараме за овие прашања на Форумот!