Прашања за дискусија

Дали мислите дека колаборативната потрошувачка може да биде можност за вашиот бизнис?

Да зборуваме за ова во Форумот!