Прашања за дискусија

  1. Дали веќе имате исфрлено од употреба некоја пластична работа за еднократна употреба?
  2. Зошто го сторивте тоа? Дали беше лесно или се соочивте со тешкотии. И кои?
  3. Ако не, која би била првата работа која би ја исфрлиле и зошто?

Ајде да разговараме за овие прашања на Форумот!