Прашања за дискусија

Во кои клучни мрежи е вклучена вашата организација?

Кажете ни малку повеќе за придобивките што ги добивате од учеството во тие мрежи.

Одговорете ги овие прашања во Форумот!