Прашања за дискусија

1.Дали сте свесни за кружните компании во вашиот регион?

2.По кој кружен деловен модел тие работаат?

Ајде да разговараме за овие прашања на Форумот!