Прашања за дискусии

  1. Според вас, која е главната тешкотија што треба да се надмине за здобивање на етикета?
  2. Ако сакате да се здобиете со етикета, која би ја одбрале на прв поглед и зошто?

  Да дискутираме за оваа во Форумот!