Поглавје 6 Комуницирај

Како што сте ја вклучиле вашата организација и вашите засегнати страни во циркуларна транзиција, ќе треба да комуницирате и да ја прикажете вредноста на оваа транзиција. Комуницирајте го вашиот напредок, успесите и неуспесите, покажете што конкретно правите и придобивките што им ги носите на вашите клиенти, на заедницата во која сте дел и на целото општество.

Source: https://unsplash.com/photos/DoA2duXyzRM

За една ЦЕ комуникациска стратегијата да биде ефективна, таа треба да опфаќа голем број различни елементи:

  • Покажете како ЦЕ работи во пракса во вашата организација: примери и илустрација се клучни за да објасните како конкретно преведувате широк концепт во нешто опипливо
  • Бидете фактички: вашата комуникациска стратегија треба да ги искористи јасните придобивки што ги нудат вашите нови решенија: намалување на 30% на CO2, зголемена удобност и благосостојба, итн.
  • Бидете едукативни: не секој е свесен за циркуларноста и нејзините предности. Покажете јасно и едноставно што значи концептот за вашата организација и зошто тој е патот напред. Преведете ги овие информации на дела.
  • Повик за дејствување: Користете ја вашата комуникација за да ги вклучите вашите засегнати страни. Побарајте од вашите клиенти да бидат дел од промената, да дејствуваат поодржливо.
  • Направете го креативно раскажувањето: вашето транзиционо патување може да биде убава кука за вклучување и привлекување на интересот на луѓето. Што ве натера да го започнете патувањето. Како поминавте од развивање збир на мали активности, до целосно прегледување на вашиот бизнис модел? Раскажете приказна која е втемелена во факти и резултати, но артикулирана преку емотивен глас предводен од културата и вредностите.

source: unsplash.com

Комуницирање на комплексноста на едноставен начин

✔Циркуларната економија е прилично широк концепт: станува збор за целосна економска трансформација и изнаоѓање решенија за некои од најголемите предизвици со кои се соочуваме денес – како што се климатските промени, отпадот и загадувањето. Иако ова може да се чувствува како застрашувачка и сложена порака, во принцип, циркуларната економија е неверојатно едноставна, и тоа е она што ја прави толку моќна.

✔Се работи за изнаоѓање на решенија кои се обраќат на основните причини на предизвиците, а не на симптомите. Станува збор за елиминирање на отпадот, а не едноставно за подобро управување или расчистување; станува збор за употреба на материјали и ресурси отколку за нивно трошење; и станува збор за обновување на нашиот природен свет, а не обид за намалување на штетата што ја правиме.

Кој е вашиот аудиториум?

Размислете кого сакате да го достигнете и бидете свесни дека не можете да достигнете до сите. Можеби сакате да го прегледате мапирањето на засегнатите страни за да дадете приоритет со кого ќе комуницирате.

Што сакате да кажете?

✔Покажете што правите, кога го сторите тоа.

✔Размислете за методите што стојат зад вашата циркуларна транзиција. Не само стратегијата и извршувањето. Процеси, структури, модели, системи. Ако можете да нацртате солиден метод, вие имате многу посилен и поуникатен случај. Дури и потенцијален конкурентен диференцијатор.

Како го кажувате тоа?

✔Размислете за тонот на гласот и аголот на вашата комуникација – зборувајте директно со вашите засегнати страни за тоа што прави вашата компанија за да ги подобри нивните услови. Едноставно избегнувајте објективно наведување на вашите иницијативи.

✔Размислете над тоа што е напишано. Нема креативни граници за презентација на вашите влијателни броеви. Искористете неколку алатки за комуникација за да ги визуелизирате дејствата.

✔Искористете ги постоечките канали за да стигнете до вашиот аудиториум. Но, размислете над вашите вообичаени канали. Можеби сакате да истражите тоа како да го комуницирате вашиот напредок во конференции/настани поврзани со одржливоста или циркуларноста, да учествувате во некои годишни награди…

Кој го кажува тоа?

Вклучете го вашиот топ менаџмент, но исто така оставете ги вашите вработени да зборуваат. Раскажувањето на секојдневната приказна за тоа како тие го гледаат својот придонес кон вашиот профил на одржливост, носи поврзаност.

Кога го кажувате тоа?

✔Одлучете се за времето на вашата комуникација.

✔Одлучете се за алатките за континуирана физичка комуникација во вашите простории: знаци, етикети, комуникацски прикав во просториите, влезни сали, итн.

Превземете го урнекот за работа на сопствениот план за комуникација.