Поглавје 5 Примери од циркуларната економија

Back Market е специјализирана компанија за продажба на обновени електронски уреди, со 12 месеци гаранција. Нивната платформа беше лансирана во 2014 година. Во 2018 година беа продадени повеќе од 1 милијарда уреди избегнувајќи да бидат отфрлени 1500 тони електронски уреди. Растот на пазарот назад е од 150%, додека порастот на продажба на нови електронски уреди е од 2%. Денес, најголемата тешкотија на Back Market е да  дојдат до уредите што повеќе не ги користат приватните лица

Source: https://www.backmarket.com/about-us

Пример 2: Gypsum plaster board

Друг интересен пример за циркуларна економија во пракса е начинот на кој може да се произведат и рециклираат гипсени плочи во затворен циклус. Ова видео објаснува како се користи отпадот од гипс картон за да се создаде нова плоча од гипс:

Според вас, кои се главните предности за рециклирање на гипс картон од местата за работа?

Овој иновативен тоалет е идеален за заедници кои имаат ограничен пристап до ресурси, фестивали на отворено, места за кампување и многу други. „LooWatt“ користи систем на затворени циклуси што е корисен за одржливоста на животната средина. Тоалетот може да се исплакне без вода и покрај тоа, тој безбедно собира човечки отпад во херметички биоразградливи полимерни филмови. Потоа, содржината се собира и се носи во специјализиран анаеробен дигестер. Оттаму, човечкиот отпад се пренаменува како ѓубриво, па дури се користи и за производство на електрична енергија.

Патентираната Loowatt технологија обезбедува хигиенски, безводен тоалет, со лагер што го обвива човечкиот отпад и го влече во контејнер. Иновативниот тоалет LooWatt е чекор кон глобална одржливост. Со оглед на состојбата на планетата, неопходните бањи кои не работаат на принципот со вода, се во се поголема побарувачка. Денес, приближно 800 луѓе го тестираат овој долгорочнен потенцијал на иновативниот тоалетен систем.

Interface е производител на тепих-плочки основан во 1973 година од Реј Андерсон. Во 1994 година, на 60-годишна возраст, откако го разгледа еколошкото прашање, тој призна дека тоа е  „грабеж од Земјата“. Неговата цел стана „да биде првата компанија што, со своите дела, му покажува на целиот индустриски свет што е одржливост во сите нејзини димензии: луѓе, процеси, производи, места и профит – сѐ до 2020 година“ и со тоа ќе станат препознатливи преку моќта на влијанието“.

Interface започна да го враќа и рециклира користениот тепих, дизајнирајќи нови производи од рециклирани материјали, развивајќи нетоксични лепила и текстил, искористувајќи ги дизајните на природата за производи и експериментирајќи со изнајмување на „тротоарите“ како алтернатива за продажба на теписи. Откако ова беше постигнато, сите овие подобрувања се однесуваа на размислувањето дека обратната промена на климатските промени може да биде дури и можна за Interface. Ова е нивната нова цел именувана како „Климата се врати“.

Source: interface.com

Погледнете го видеото за да разберете како работи Interface:

 

Прочитајте ја оваа детална статија чекоерот напред кој го направи Interface.