Поглавје 3 Што се менува?

Да ви покажеме на синтетички или сликовит начин што се менува ако ја набудуваме оваа промена од гледна точка на:

  1. Природата;
  2. Клиентите или
  3. Бизнисот.