Корисни ресурси

  1. Вредносните мрежи го имаат клучот за овозможување на циркуларна економија: https://www.edie.net/news/5/Value-networks-hold-key-to-enabling-circular-economy/
  2. Вебинар: Како да мапирате синџири на вредности во туризмот и да ги идентификувате клучните активности: https://www.youtube.com/watch?v=BNKIQrO2SyU