Авторство

Целокупниот аудио-визуелен материјал се пристапуваше слободно од бесплатни онлајн платформи за слики на акции и / или YouTube и се применуваа закони за фер употреба без намера да се кршат одредени авторски права. Исто така, логоата на организациите се поставени за да се олесни поинтерактивната навигација на корисникот, без намера за друга примена.

Доколку сметате дека се повредени нечии авторските права, најљубезно ве замолуваме да не контактирате на www.circulartourism.eu за да го решиме проблемот на соодветен правен начин