Greet rethinks its design with upcycled furniture

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Дефиницијата на Greet e „да се поздрави, да се сретне, и прими“,означува враќање кон најважните работи во хотелската индустрија, отелотворувајќи ја филозофијата за споделување, со амбиција да придонесе светот да стане подобро место. Greet ги поздравува сите што бараат значење во нивната потрошувачка и начин на живот со „фокусирање на најважните работи што имаат смислa”.

ВЛИЈАНИЕ

Времетраењето на мебелот се продолжува со тоа што го користат други луѓе.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Greet е пријателски инклузивен простор за живеење закотвен во својата заедница преку локални извори или прехранбени производи од фарма до трпеза. Го промовира принципот на давање втора шанса на хотелите (реконвертирани, нетрадиционални структури), предмети (поправени, рециклирани, спасени или реновирани) и луѓе (од неконвенционалeн background). Со мебел и декоративни елементи, локални занаетчии и добротворни организации, Greet е во согласност со времето и циркуларната економија

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Greet (Accor)
  • Град: Разни локации во Франција
  • Вид на давател: Хотел
  • Циркуларен принцип: Задржување на производи и материјали во употреба
  • Фокус: Употреби Повторно
  • Клучни зборови: #upcycled #мебел

ПОВЕЌЕ ИНФО

Read the press kit