Модул 9: Редизајнирање на пакувањето

Last updated:

Цели за учење

Добродојдовте во Модулот 9 – Редизајнирање на пакувањето!

Целта на овој модул е да има алатки за преиспитување на навиките за пакување и да има можност да се сврти кон помалку пакување, помалку пластично пакување и подобро пакување..

Како учесник, ќе ги научите различните видови на пакување, важноста на пластичното пакување, како и како можеме да иновираме нови дизајни и функционалности на пакувањето.

Исто така, ќе навлеземе подлабоко во тоа како можете да го изберете најдобриот тип на пакување што најмногу одговара на вашата деловна активност и како некој може да придонесе кон ЦЕ, избирајќи дизајни на пакувања што може да се користат повеќекратно. Исто така, ќе ви бидат презентирани примери низ целиот свет за тоа како некои бизниси ги трансформираа своите деловни модели преку решенија за инвентивно пакување.

Да започнеме!