Модул 5: Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот

Last updated:

Цели на учење

Добредојдовте во Модул 5 – Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот!

Во овој модул, ве запознаваме со придобивките од вмрежувањето во контекст на туристичката индустрија.

Ќе дознаете за различниот постоечки вид мрежи на национално и меѓународно ниво.

Преземајќи циркуларна перспектива и светоглед, исто така, ќе откриете зошто е важно релевантното размислување, видот на постојните кружни мрежи и нивната функција.

Да почнеме!