Модул 4: Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија

Last updated:

Добредојдовте во Модулот 4 - Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија!

Овој модул нуди вовед во деловните / бизнис модели, дефинирајќи го концептот и неговите клучни елементи. Потоа ви овозможува едноставен процес и алатки за дизајнирање деловни модели.

Модулот го воведува концептот на одржливи бизнис модели, покажувајќи ги главните разлики и архетипови кои постојат во оваа област. Циркуларните бизнис модели се подмножество на одржливи деловни модели. Ќе научите како да ги категоризирате циркуларните деловни модели врз основа на нивната динамика на создавање вредност.

Конечно, за илустрација на ова знаење, ќе најдете неколку примери на циркуларни модели кои во моментов се појавуваат во туристичката индустрија.

Да почнеме!

Предмет Содржина

Прошири Ги Сите