Модул 3: Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации

Last updated:

Цели на учење

Добредојдовте во Модул 3 – Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации!

Во овој модул, ќе ги откриете клучните чекори за да започнете со спроведување на циркуларно размислување во вашата организација.

Користејќи системски пристап, ќе разберете како да ја процените моменталната состојба, да испланирате нови кружни активности, да спроведете збир на кружни иницијативи, да комуницирате и да го оцените вашето влијание. Во секоја фаза, се користат специфични активности и алатки кои ќе ви помогнат да продолжите понатаму.

Source: unsplash.com