Модул 2: Циркуларна Економија и туризам

Last updated:

Цели за учење

Добродојдовте во Модул 2 – Циркуларна економија и туризам!

Целта на овој модул е да разбере зошто и како принципите на циркуларна економија можат да се применат во туристичката индустрија. Таа ќе ви ја покаже важноста на туризмот, како и неговите влијанија. Ќе разберете исто така зошто одржливиот туризам е споен и што е одржлив туризам.

Меѓу сите одржливи иницијативи, што всуштност е циркуларниот туризам? Тоа е она што ќе го откриете со практични примери.

Предмет Содржина

Прошири Ги Сите