Модул 11: Одржливи етикети и сертификати во туризмот

Last updated:

Цели за учење

Добродојдовте во Модулот 11 – Одржливи етикети и сертификати во туризмот!

Овој модул нуди преглед на постојните еко-сертификати достапни во туристичката индустрија.

На крајот од обуката, вие ќе можете да ја разберете вредноста на еко-етикетирањето, да имате глобален преглед на клучните чекори за сертифицирање и да одлучите која етикета е најдобра за вашата сопствена организација.

Да започнеме!

Предмет Содржина

Прошири Ги Сите