Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот

Last updated:

Цели за учење

Добродојдовте во Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот!

Во прва инстанца на овој модул, ќе се запознаете со концептот на колаборативната потрошувачка и нејзините клучни принципи, поддржани од повеќе примери за илустрација на развојот на овој модел.

Второто поглавје на модулот ви дава увид во концептот што се применува во туристичката индустрија. Вие ќе стекнете разбирање за тоа како да ја интегрирате како стратегијата за создавање нова вредност, како да ги примените неговите принципи во туристичките бизниси.

Да започнеме!

Предмет Содржина

Прошири Ги Сите