Модул 1: Вовед во циркуларна економија

Last updated:

Цели за учење

Добредојдовте во Модул 1 – Вовед во циркуларна економија!

Овој модул нуди вовед во циркуларна економија, почнувајќи од границите на нашиот сегашен систем и опишува како циркуларното размислување може да обезбеди ветувачка алтернатива. Презентирана е главната теоретска содржина поврзана со циркуларната економија.

Тогаш ќе можете да ги разликувате главните принципи на циркуларната економија, да бидете свесни за тоа што менува интеграцијата на овој систем, предностите и бариерите за неговото спроведување.

Исто така, ќе ви бидат прикажани неколку примери за деловни активности кои применуваат ваква – циркуларна економија.

Уживајте во откритивањето!

Предмет Содржина

Прошири Ги Сите