Macedonian

Модул 12: Циркуларен туризам и комуникација

Модул 12: Циркуларен туризам и комуникација

Цели за учење Добредојдовте на Модул 12 - Комуникацирање на циркуларноста! Овој модул нуди клучни совети и најдобри практики за комуникација на циркуларноста и одржливоста во туристичкиот сектор. Да почнеме!

Модул 11: Одржливи етикети и сертификати во туризмот

Модул 11: Одржливи етикети и сертификати во туризмот

Цели за учење Добродојдовте во Модулот 11 - Одржливи етикети и сертификати во туризмот! Овој модул нуди преглед на постојните еко-сертификати достапни во туристичката индустрија. На крајот од обуката, вие

Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот

Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот

Цели за учење Добродојдовте во Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот! Во прва инстанца на овој модул, ќе се запознаете со концептот на колаборативната потрошувачка и нејзините клучни принципи, поддржани

Модул 6: Менаџирање со енергија и водата во туристичките организации

Модул 6: Менаџирање со енергија и водата во туристичките организации

Цели за учење Добредојдовте на Модулот 6 - Менаџирање со енергијата и водите во туристичките организации! Овој модул нуди запознавање со управувањето со енергијата и  водите за сите организации во

Модул 5: Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот

Модул 5: Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот

Цели на учење Добредојдовте во Модул 5 - Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот! Во овој модул, ве запознаваме со придобивките од вмрежувањето во контекст на туристичката индустрија. Ќе

Модул 4: Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија

Модул 4: Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија

Добредојдовте во Модулот 4 - Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија! Овој модул нуди вовед во деловните / бизнис модели, дефинирајќи го концептот и неговите клучни елементи. Потоа ви овозможува

Модул 3: Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации

Модул 3: Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации

Цели на учење Добредојдовте во Модул 3 - Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации! Во овој модул, ќе ги откриете клучните чекори за да започнете со спроведување на циркуларно