Заштеда на енергија и потрошувачка на вода за вработување на нов персонал

Заштеда на енергија и потрошувачка на вода за вработување на нов персонал

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ Овој камп со 4 ѕвезди опфаќа повеќе од 10 хектари и нуди капацитет за сместување од 247 места за кампување и 180 подвижни домови.Заинтересирани за одржување рамнотежа