Village Nature Paris: Дестинација со нулта емисии на јаглерод

Village Nature Paris: Дестинација со нулта емисии на јаглерод

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ 100% од енергетските потреби за греење и топла вода се покриени со геотермален систем. Благодарение на овие локални обновливи извори, 9 000 тони СО2 се заштедува секоја