Целокупната енергија се генерира на терен од обновливи извори

Целокупната енергија се генерира на терен од обновливи извори

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ Ladybird Farm Leisure Center е основан во 2002 година како семеен бизнис. Целта беше да се обезбеди радосно и значајно време за целото семејство заедно во развој