Одржливиот туризам не е само гласен збор во Genius Loci Travel

Одржливиот туризам не е само гласен збор во Genius Loci Travel

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ Genius Loci Travel е независен италијански тур-оператор специјализиран за патување пешки, со велосипед и кајак. Избра да се занимава со туризам со посебен фокус на одржливоста. ВЛИЈАНИЕ

Natural Habitat Adventure: можно е патување со нула остатоци

Natural Habitat Adventure: можно е патување со нула остатоци

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ Намерата на „Natural Habitat Adventure“ е да ги охрабри и инспирира своите колеги да усвојат поодржливи туристички практики преку демонстрација на ефективни методи за намалување на влијанијата