Контакт

Трговската, индустриската, занаетчиската и земјоделската комора на регионот Marche (CCIAAM)

Политехничкиот универзитет Marche (UNIVPM)

Организацијата за развој на секторот за мали и средни претпријатија (ODIMM)

Центар за бизнис и иновации (BIC)

Трговската и индустриската комора на Xanthi (EBEX)

Center for Social Innovation (CSI)

Форумот на јадранските и јонските стопански комори (Forum AIC)

Стопанска Комора на Cantabria (Шпанија)