Рециклирање на сапун во Манотел

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Сапуните се користат во голема количина во хотелските соби. Сепак, тие ретко се користат во целост и завршуваат како некомплетно потрошени.

Иницијативата има за цел да собере користени сапуни од шесте установи на ланецот хотели во Манотел и да ги рециклира со цел нивно бесплатно прераспределување во хуманитарни здруженија. Целосно непрофитно, Млади за сапун обединува многу партнери од различни области – училишта, бизниси и социјални организации – околу заедничката цел за одржлив развој.

ВЛИЈАНИЕ

Проектот овозможува рециклирање до еден тон сапун годишно.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Хотелската групација „Манотел“, „Фондација Ensemble“ и „Еспејс ентрепрерис“ започнуваат единствена иницијатива за рециклирање на користениот сапун од ланецот хотели со седиште во Женева. Додека специјализантите за комерцијален бизнис се одговорни за логистичката страна на проектот, рециклирањето на сапунот го прават луѓе кои се со интелектуална попреченост.

Процесот на производство, е овозможен благодарение на тоа што Манотел Груп купи специјализирана машина, беше основана со помош на одделот за хемија на Универзитетот за применети науки за инженерство и архитектура (ХЕИА) во Фрибург. Амиколаб СА – приватна и акредитирана лабораторија специјализирана за микробиолошки анализи и консултации за хигиена

– врши анализи бесплатно, потврдувајќи го квалитетот на сапуните.

Сапуните се транспортираат и на еколошки начин благодарение на доставувачите на велосипеди од здружението „Кеди сервис“

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Manotel
  • Држава: Швајцарија
  • Вид на давател: хотел
  • Циркуларен принцип: : Минимизирање на остатоци (отпад) и загадување
  • Focus: Рециклирај
  • Клучни зборови: #сапун #остатоци #соработка

ПОВЕЌЕ ИНФО