Производство на енергија со водород во Radisson Blu Hotel

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Radisson Hotel Group (RHG) го води одржливоста во хотелската индустрија, инсталирајќи технологија на ќелии на горива што му овозможува на Radisson Blu Hotel, Франкфурт да генерира сопствена енергија.

ВЛИЈАНИЕ

Почнувајќи од крајот на летото 2017 година, горивните ќелии започнаа да обезбедуваат приближно 3GWh електрична енергија и 2GWh топлина до хотелот. Високо ефикасната технологија исто така му овозможува на хотелот да ги намали емисиите на СО2 за околу 600 тони годишно. Оваа количина е еднаква на емисиите на СО2 од 50.000 автомобили возејќи 100 км.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Благодарение на високо иновативното децентрализирано решение, хотелот „Радисон Блу“, Франкфурт во Германија сега е во состојба да генерира своја енергија. Ова достигнување го прави првиот хотел во Европа со водородна горивна ќелија со индустриска големина, а единствената инсталација на технологијата на горивни ќелии е прва по својата големина во хотел.

Посветеноста на Think Planet е движечка сила зад воведувањето технологија на горивни ќелии во хотелот Radisson Blu, Франкфурт. Инсталираната горивна ќелија има огромна предност во однос на конвенционалните системи за производство на електрична енергија – генерирање електрична енергија и топлина во процес на несогорување, каде што е практично недостасуват загадувачите како што се азотен оксид или ситни честички од прашина.

Иновативните енергетски решенија, вклучително и горивните ќелии, можат да обезбедат додадена вредност за хотелите – значително намалување на енергетските трошоци и драматично зголемување на еколошката чистота (до точката да бидат неутрални од јаглерод). Ефектите од технологијата – плус субвенцијата од законодавството за комбинирана топлина и моќ – создаваат заштеда на енергија од приближно 60.000 евра во првата година од пуштањето во употреба на централата.

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Radisson Blu Hotel
  • Град: Frankfurt
  • Давател на услуги: Хотел
  • Циркуларен принцип: Обновување на природните системи
  • Фокус: Ридизајнирај
  • Клучни зборови: #енергија #fuel cell

ПОВЕЌЕ ИНФО

Access the full case study