Онлајн обуки за вовед во ЦЕ

Важна забелешка: За да го максимизирате вашето искуство за учење, предлагаме да ги разгледате модулите 1-5 пред да продолжите со другите.

Free

Модул 3: Менаџмент на циркуларна транзиција во туристички организации

Free

Модул 4: Циркуларни деловни модели во туристичката индустрија

Free

Модул 5: Вмрежување и соработка за провајдерите во туризмот

Free

Модул 6: Менаџирање со енергија и водата во туристичките организации

Free

Модул 10: Колаборативна потрошувачка во туризмот

Free

Модул 11: Одржливи етикети и сертификати во туризмот