Интегрирање на циркуларната економија во политиките за купување во хотелите на Мартин

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Со својот слоган „На утредента му треба денешното“ и добитник на награда ЕМАС, белгискиот хотелски ланец „Мартин хотели“ има намера да го покаже патот кон зголемена одржливост и имплементација на принципите на циркуларна економија во секторот за туризам, со цел да ги намали неговите влијанија врз животната средина.

ВЛИЈАНИЕ

Следејќи ја нивната еколошка програма, хотелите на Мартин извршуваат сопствена проценка на одржливост што покажува резултати како што се намалување од 24,6% во потрошувачката на вода, 16,6% во потрошувачката на електрична енергија и зголемување од 33,65% во рециклирањето на отпадот, помеѓу 2011 година и 2018 година.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Ланецот ги применува ЕМАС и критериумите за циркуларана економија за неговите проекти за набавка, отпад и реновирање. Политиката на набавки им дава приоритет на локалните, природните, рециклирани и сезонски производи, ги охрабрува добавувачите да се придржуваат до Кодексот на однесување. Покрај тоа, Martin’s Hotels користи 100% зелена електрична енергија, сите санитарни производи се со еколошка ознака, а целата хартија за печатење е сертифицирана од FSC.

Пристапот на животниот циклус се однесува на сите одлуки за набавка: купувачите постојано ги анализираат вкупните трошоци на сопственост (TCO) и ги фаворизираат договорите за изнајмување (на пример, опрема за фитнес, службени автомобили, машини за кафе, постелнина, итн.), како и донации на добротворни цели. Што се однесува до храната за своите ресторани, политиката за купување дава предност на храна и вода на локално ниво (купена на 300 км) и на големо. Во однос на протокот на отпад, се ревидира од надворешен снабдувач, а 67% од производите за одржување се наполнети, еко-етикетирани или во концентрирани дози.

Обуката на персоналот се обезбедува редовно за поголемо зајакнување, вклучување и свесност за еколошките проблеми. Гостите исто така се охрабруваат да го намалат влијанието врз животната средина, преку програмата Еко-Бон, која ги наградува гостите за одговорните активности.

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Martin’s Hotels
  • Држава: Belgium
  • Вид на давател: Хотел
  • Циркуларен принцип: Минимизирање на остатоци (отпад) и загадување
  • Фокус: Реизмисли
  • Клучни зборови: #ЦиркуларнаЕкономија #EMAS #НабавнаПолитика