Имплементација на еколошка етикета во Best Western

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Бест Вестерн е бренд број еден во светот со повеќе од 4.000 установи. Во Франција, Бест Вестерн е исто така првиот синџир во однос на еко-сертифицирани хотели со повеќе од 55 овластени хотели од вкупно 315. Во рамките на својата стратегија за одржлив развој, компанијата има имплементирано иновативен систем за обележување на животната средина на престојување, транспарентно соопштувајќи го влијанието на хотелите врз животната средина.

ВЛИЈАНИЕ

Етикетата се соопштува транспарентно и на скала што го споредува хотелскиот просек со просекот на просечен потрошувач.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Во 2013 година, ланецот воведе иновација во хотелската индустрија, како прв ланец што користеше етикета на животната средина како мрежа. Оваа ознака е создадена по иницијатива на француското Министерство за одржлив развој, со цел да се обезбеди, за секој клиент, за секој производ и услуга, транспарентно разбирање на влијанието врз животната средина на нивното однесување.

За да се добие етикетата, хотелот прави попис на целата опрема, храна, перење алишта, протоци на вода и потрошни материјали што ги користел хотелот во текот на една година, а потоа ги пресметува влијанијата во однос на примарната енергија (kWh), водата ( L), отпад (грамови), Co2 (kg), органски или сертифицирани производи (% од вкупната количина). Овој попис прво обезбедува економски и еколошки знаења за управувањето со една установа, која може да планира активности засновани на оваа анализа и да ги визуелизира ефектите (на пример, во смисла на енергија и заштедени евра.) За клиентот, споменатите годишни влијанија се поделени со бројот на ноќевања за да се обезбеди просек од нивното вкупно влијание врз животната средина за време на нивниот престој. Овие податоци се соопштуваат транспарентно и на скала што го споредува просекот на хотелот со просекот на просечен потрошувач во Франција.

БРЗИ ФАКТИ

  • Oрганизација: Best western
  • Место: Глобално
  • Давател на услуга: Хотел
  • Циркуларен принцип: Минимизирање на остатоци (отпад) и загадување
  • Фокус: Намали
  • Клучни зборови: #етикета #комуникација

ПОВЕЌЕ ИНФО