Зелена мобилност на Val d’Hérens

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Хотелот „ Maya Boutique “ е отворен во 2012 година на швајцарските Алпи. Тој е пионерски хотел со уникатен еколошки концепт, комбинирајќи луксуз, иновации и одржливост; првиот хотел изграден со бали од слама. Хотелот спроведува „Зелен“ пристап кон гостопримството што не прави компромис за одличноста, удобноста или автентичното искуство. Токму во овој контекст и со овој пристап се роди проектот за зелена мобилност.

ВЛИЈАНИЕ

Намалување на емисиите на C02 од еколошки превоз.

Колективен пристап за преиспитување на туристичката мобилност во една регионална дестинација.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Принципот:

– Мрежа на електрични автомобили и станици за полнење достапна за гостите во хотелот, низ целата долина, сместена во срцето на швајцарските Алпи.

– „Зелена“ услуга за мобилност на лице место за флексибилни индивидуални екскурзии.

Плати што сакаш:

-Принципот „Плати што сакаш“ се применува на оваа услуга. Гостинот одлучува за финансиската награда што ќе ја даде за возврат. На овој начин, тој станува активен учесник на услугата.

-Така, задоволството на клиентот се подобрува со чувството на привилегија. Финансискиот придонес не се сфаќа како трошок, туку како вреднување на ценетата услуга.

Предности:

Превозот на патници е еден од најзагадувачките извори во туристичката индустрија. Оваа нова услуга ги мотивира гостите да стигнат до својата дестинација со јавен превоз, како и нудат еколошка мобилност на самото место. Покрај тоа, регионот произведува своја хидроелектрична енергија која ги снабдува станиците за полнење.

Чистиот воздух, тишината, флората и фауната се вредни средства што треба да се зачуваат за одржливо гостопримство.

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Maya Boutique Hotel
  • Град: Nax, Швајцарија
  • Давател на услуги: Хотел
  • Циркуларен принцип: Задржување на производи и материјали во употреба
  • Фокус: Употреби Повторно
  • Клучни зборови: #мобилност #колаборативнапотрошувачка

ПОВЕЌЕ ИНФО