Датабаза на најдобри практики – структура

Откријте го нашиот избор на најдобри циркуларни практики имплементирани од мали и средни претпријатија во процесот на транзиција кон циркуларна економија.