Θέμα 6 Λύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον τουρισμό

Υπάρχουν 10 βασικά αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν προσδιοριστεί για εφαρμογή σε ξενοδοχεία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

1.Βιομάζα: Οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες από περίπου 15kW και άνω, δεν υπάρχει σημαντικό τεχνολογικό ανώτατο όριο στο μέγεθος της εγκατάστασης. Οι λέβητες Pellet διατίθενται είτε με ενσωματωμένη χοάνη, που γεμίζει χειροκίνητα με σακούλες, είτε με ξεχωριστή χοάνη μαζικής αποθήκευσης που γεμίζει με pellets από μία δεξαμενή, μέσω ενός μακρύ σωλήνα, συνήθως μόνο μία φορά το χρόνο, με ελάχιστη διακοπή.

2.Συνδυασμένη θέρμανση και ισχύς: Τα συστήματα Combined Heating and Power (CHP) λειτουργούν συνήθως ως συσκευές θέρμανσης, παρέχοντας θέρμανση χώρου και ζεστό νερό σε κτίρια ξενοδοχείων, όπως οι συμβατικοί λέβητες. Η χρήση του CHP θα επέτρεπε σε ένα ξενοδοχείο να παράγει ηλεκτρική ενέργεια επιτόπου με χαμηλότερο κόστος και να επωφεληθεί από τη θερμότητα που παράγεται ως υποπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής. Ένα σύστημα CHP κάνει καλύτερη χρήση του καυσίμου που καταναλώνει, εξοικονομώντας έως και 40% της ενέργειας συνολικά.

3.Αντλίες θερμότητας γεωθερμικής ενέργειας – πηγής εδάφους: Οι αντλίες θερμότητας πηγής εδάφους είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά διαθέσιμα συστήματα σήμερα, με αποδοτικότητα θέρμανσης έως 70% υψηλότερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και αποδοτικότητα ψύξης έως και 40% υψηλότερη από τα διαθέσιμα κλιματιστικά.

4.Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας: Τα φωτοβολταϊκά υλικά έχουν την ικανότητα να παράγουν ρεύμα ηλεκτρικής ενέργειας όταν εκτίθενται στο φως. Τα φωτόνια, τα οποία απαρτίζουν το φως, χτυπούν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού υλικού, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ξενοδοχεία μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ για τη μείωση ή την εξάλειψη των μηνιαίων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους επισκέπτες τους, χωρίς ρύπανση. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει ένα ξενοδοχείο ή να τροφοδοτηθεί ξανά στο δίκτυο.

5.Ηλιακή θερμική ενέργεια – Ηλιακά συστήματα COMBI: Τα ηλιακά συστήματα COMBI είναι εγκαταστάσεις ηλιακής θέρμανσης που παρέχουν θέρμανση χώρου καθώς και ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε ξενοδοχεία. Οι κύριες πηγές ενέργειας είναι η ηλιακή ενέργεια καθώς και μια βοηθητική πηγή κατά προτίμηση όπως η βιομάζα, είτε απευθείας είτε με αντλία θερμότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης της ηλιακής ενέργειας ως πηγής ενέργειας για ψύξη είναι ότι η μέγιστη ενέργεια επιτυγχάνεται όταν το φορτίο ψύξης βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

6.Ηλιακή θερμική ενέργεια – Ηλιακά συστήματα COMBI +: Τα ηλιακά συστήματα combi plus χρησιμοποιούν θερμότητα από ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες για να παρέχουν θέρμανση το χειμώνα, ψύξη το καλοκαίρι και ζεστό νερό οικιακής χρήσης (domestic hot water – DHW) όλο τον χρόνο Το κρύο παράγεται από μια θερμικά κινούμενη μηχανή ψύξης, ένα ψύκτη απορρόφησης, ο οποίος τροφοδοτείται με θερμότητα (ζεστό νερό 70-100 °C). Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης της ηλιακής θερμικής ενέργειας για την τροφοδοσία του ψυκτικού συγκροτήματος είναι ότι, γενικά, η ζήτηση για ψύξη είναι  υψηλότερη όταν τα επίπεδα της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υψηλά.

7.Ηλιακή θερμική ενέργεια – Οικιακά συστήματα ζεστού νερού (Domestic Hot Water Systems – DHWS): Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού χρησιμοποιούν θερμότητα από τον ήλιο για να ζεστάνουν νερό οικιακής χρήσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται βοηθητική θερμότητα, από πρόσθετο λέβητα ή θερμαντήρα βύθισης, για να γίνει το νερό πιο ζεστό ή για παροχή ζεστού νερού όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί. Το ηλιακό κλάσμα είναι το ποσοστό των εποχικών ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου που μπορούν να καλυφθούν από μια συσκευή ή σύστημα ηλιακής ενέργειας. Αυτό το κλάσμα θα βελτιστοποιηθεί μέσω του μεγέθους του συστήματος έτσι ώστε να φτάσει το 50% έως 100% ή και περισσότερο για να χρησιμοποιηθεί σε άλλα χαρακτηριστικά όπως πισίνες.

8.Αιολική ενέργεια: Τα μικρά συστήματα αιολικής ενέργειας βασίζονται σε έναν ρότορα, μια γεννήτρια ή εναλλάκτη τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο, μια ουρά (συνήθως), έναν πύργο, καλωδίωση και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα: ελεγκτές, μετατροπείς ή / και μπαταρίες. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους: i) τοποθετημένοι σε ιστούς: αυτοί είναι ελεύθεροι και τοποθετούνται σε κατάλληλα εκτεθειμένη θέση, συχνά σε μέγεθος περίπου 2,5kW έως 10kW και ii) στη στέγη: αυτοί είναι μικρότεροι από συστήματα που τοποθετούνται σε ιστό και μπορούν να εγκατασταθούν στην οροφή ενός ξενοδοχείου όπου υπάρχει κατάλληλος αιολικός πόρος.

9.Micro Hydro Power: Η μικροηλεκτρική ενέργεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν συνήθως έως και 100 kW ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σύστημα μικροηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για ένα μικρό ξενοδοχείο.

10.Ψύξη νερού: Το κρύο νερό από το βάθος μιας λίμνης ή ωκεανού αντλείται μέσω ανταλλαγής θερμότητας που διευκολύνει τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ του νερού της βαθιάς λίμνης / του ωκεανού και του εσωτερικού κλειστού βρόχου του κτηρίου του ξενοδοχείου, παρέχοντας κρύο νερό για ένα σύστημα ψύξης ξενοδοχείου. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη χρήση ψυκτικών σε συμβατικά συστήματα κλιματισμού. Η κύρια διαφορά είναι ότι η ψυχρή θερμοκρασία δεν επιτυγχάνεται με εξάτμιση ενός υγρού σε αέριο