Θέμα 5

Οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ευαίσθητοι στο περιβάλλον και στη βιώσιμη κατανάλωση στην καθημερινή τους ζωή. Ο τουρισμός είναι μέρος των καταναλωτικών προτύπων τους.

Στη Σουηδία, οι άνθρωποι αντικατέστησαν το αεροπλάνο με το τρένο για να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το κίνημα κατά της πτήσης, που ονομάζεται “Flight Shame”, προκάλεσε μείωση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 2,5% το 2019 (σε σύγκριση με την αύξηση 4% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας). Μια αναφορά που υποστηρίζει τον «Τερματισμό της απαλλαγής από τον φόρο των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη» που καταχωρίστηκε στις 10 Μαΐου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως στόχο τον περιορισμό μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Θα είναι το «2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων» μια ευκαιρία για τους τουρίστες να αλλάξουν τις συνήθειες τους;

Οι πράσινες τάσεις ευαισθητοποίησης είναι εδώ για να μείνουν. Τα αποτελέσματα από το Booking.com (2019) έδειξαν ότι:

  • Το 55% των ταξιδιωτών παγκοσμίως ανέφεραν ότι είναι πιο αποφασισμένοι να κάνουν βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αλλά τα εμπόδια περιλαμβάνουν έλλειψη γνώσεων και έλλειψη διαθέσιμων ή ελκυστικών επιλογών
  • Το 72% των ταξιδιωτών πίστευε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενεργήσουν τώρα και να κάνουν βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές για να σώσουν τον πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.
  • Το 73% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σκόπευαν να μείνουν τουλάχιστον μία φορά σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον ή καταπράσινο κατάλυμα, στις διακοπές του επόμενου έτους (62% το 2016 έως 65% το 2017 και 68% το 2018).

Για πιο λεπτομερή αποτελέσματα, συμβουλευτείτε τα βασικά ευρήματα της Booking.com, από την Αναφορά Ταξιδιού Αειφορίας (2019)

Λίγες μελέτες υπάρχουν για την αναπαράσταση του βιώσιμου τουρισμού και για το τι συνεπάγεται. Η γαλλική μελέτη των François-Lecompte et Prim-Allaz (2011) σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό με επαγγελματίες τουρισμού και φοιτητές, έδειξε ότι ο αειφόρος τουρισμός θεωρείται κυρίως περιβαλλοντικός τουρισμός:

Απαντήσεις στην ερώτηση «Τι είναι ο βιώσιμος τουρισμός;

Τύπος ανησυχίας

50% Σύνδεση με τη φύση, απόλαυση του τοπίου, δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

20% Χρήση ανανεώσιμης ενέργειας / διαλογής αποβλήτων

Περιβαλλοντικός

8% Γνωριμία με τους κατοίκους της περιοχής

Κοινωνικός

16% Με άμεση κατανομή πόρων

Οικονομικός