Θέμα 5 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης που διατίθενται σε ξενοδοχεία ΜΜΕ έχουν ταξινομηθεί σε 3 διαφορετικές ομάδες:

  • Η ομάδα λύσεων «διαχείριση ενέργειας» συγκεντρώνει τις λύσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική του ξενοδοχείου, καθώς και τη συμμετοχή του προσωπικού και των επισκεπτών στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Η ομάδα λύσεων «μείωση των αναγκών θέρμανσης και ψύξης του ξενοδοχείου» περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις για την ανακαίνιση του εξωτερικού του κτηρίου, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του ξενοδοχείου.
  • Η ομάδα λύσεων «αποδοτικότητα εξοπλισμού» συγκεντρώνει τεχνικές λύσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού του ξενοδοχείου, είτε μέσω ενός καλύτερου λειτουργικού συστήματος (μέσω ελέγχου και ρύθμισης εξοπλισμού) είτε αντικαθιστώντας τον εξοπλισμό.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management Systems – EMS) αναφέρονται σε διάφορα εργαλεία με τη βοήθεια υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ενεργειακής χρήσης σε μεγάλες εγκαταστάσεις και οργανισμούς. Πολλά ξενοδοχεία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ενέργειας για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Το EMS είναι ένα σύνολο εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το παρακάτω βίντεο προσφέρει πληροφορίες για ένα από τα EMS που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία στέγασης:

Ο μηχανισμός του EMS είναι πολύ απλός:

Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, το EMS διαθέτει επίσης προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης που επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου – τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τη λήψη ενεργειακά αποδοτικών αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός ξενοδοχείου.

Ένα παράδειγμα: Τα συστήματα πληρότητας με βάση αισθητήρες είναι ιδανικά για μεγάλα ξενοδοχεία που θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Αυτοί οι αισθητήρες ανιχνεύουν την κίνηση (ή την έλλειψη) και προσαρμόζουν ανάλογα τα συστήματα φωτισμού ή τη μονάδα κλιματισμού. Εάν δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο, το AC θα μειωθεί αυτόματα και τα φώτα θα σβήσουν.

Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν τη βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση ενέργειας στις καθημερινές λειτουργίες, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένη απόδοση και παραγωγικότητα. Ένα EMS είναι φιλικό προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, είναι ασφαλές εάν υποθέσουμε ότι αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί «πράσινη» τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθά τα ξενοδοχεία να έχουν «περισσότερα αποτελέσματα µε λιγότερα μέσα». Όπως αποκαλύπτουν πολλές στατιστικές, ένα EMS μπορεί να μειώσει κατά 10% τη μηνιαίας χρήση νερού και έως και 25% της χρήσης ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, τα ηλιακά συστήματα διαχείρισης ενέργειας μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 50%.