Θέμα 4 Συνοχή της ΣΚ με τις προϋποθέσεις Κυκλικής Οικονομίας

Η ΣΚ υποστηρίζει το σύστημα κυκλικής οικονομίας κλειστού βρόχου καθώς επιτρέπει την επανεισαγωγή προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ακολουθώντας την αρχή του σχεδιασμού των αποβλήτων, στην ΣΚ, τα απόβλητα έχουν αξία αφού θεωρούνται ως πόροι σε λάθος μέρος. Προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή δεν είναι πλέον επιθυμητά από έναν καταναλωτή εκχωρούνται εκ νέου ή ανταλλάσσονται με άλλον που τα χρειάζεται, χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες. Παρέχει τότε νέες ευκαιρίες δημιουργίας αξίας εντείνοντας και μεγιστοποιώντας τη χρήση τους, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα των πόρων και σχεδιάζει τα απόβλητα καθώς θα παραμείνουν αχρησιμοποίητα ή θα απορρίπτονταν ενώ ήταν ακόμη λειτουργικά.

Σε ένα σύστημα εξυπηρέτησης προϊόντων στο οποίο είναι η χρήση του προϊόντος που πωλείται αντί της ιδιοκτησίας του, η εταιρεία παραμένει ο κάτοχος του προϊόντος ανά πάσα στιγμή, ενώ οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση μόνο σε αυτό. Κατά συνέπεια, υπάρχουν κίνητρα κόστους για την εταιρεία να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το προϊόν, ώστε να είναι υψηλής ποιότητας και μακράς διαρκείας, να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη παλαίωση και να μειώσει τα απόβλητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΣΚ θεωρείται συχνά ως μια από τις καλύτερες επιλογές για μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία, καθώς είναι ένα από τα πιο σχετικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για μια οικονομία βρόχου. Ωστόσο, οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της μεγαλύτερης και πιο εντατικής χρήσης των προϊόντων είναι εγγυημένες μόνο εάν είναι αποτελεσματικές και έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν.