Θέμα 4 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Υπάρχουν 2 πιθανές στρατηγικές:

1 – Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού

 

2 – Διαχείριση νερού και λυμάτων

Παράδειγμα συστημάτων ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης νερού
Συστήματα με προ-διαχωρισμό περιττωμάτων/ούρων

Source: https://www.ecovita.net/

Δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και συναφή παραδείγματα αριστείας:

Ημερήσια κατανάλωση νερού ανά επισκέπτη (l / επισκέπτης / ημέρα): η μέση κατανάλωση νερού ανά τουρίστα είναι ≤ 200 l / επισκέπτη / ημέρα.

 • Κατανάλωση νερού ανά επισκέπτη/νύχτα (l / επισκέπτης / διανυκτέρευση) και ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση νερού:

Υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης νερού για συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως (εγκατάσταση ατομικών μετρητών ροής σε όλες τις διαδικασίες και σε όλους τους τομείς με υψηλή κατανάλωση νερού, περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση “σημείων που υπόκεινται σε διαρροές” δικτύων και συσκευών νερού)

Η συνολική κατανάλωση νερού είναι ≤ 140 L ανά επισκέπτη/διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία με πλήρεις υπηρεσίες και ≤ 100 L ανά επισκέπτη/διανυκτέρευση σε εγκαταστάσεις όπου η πλειονότητα των μπάνιων είναι κοινόχρηστα (π.χ. ξενώνες)

Η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση νερού είναι <3 kWh / επισκέπτης/νύχτα για δωμάτια με μπάνια.

 • Ροή ντους και τουαλέτες, ουρητήρια και έκπλυση τουαλέτας (l / λεπτό ή l / έκπλυση): ο ρυθμός ροής των ντους είναι ≤ 7 l / λεπτό ο ρυθμός ροής των βρυσών μπάνιου είναι ≤ 6 l / λεπτό (≤ 4 l / λεπτό για νέες βρύσες). Η μέση αποτελεσματική έκπλυση τουαλέτας είναι ≤ 4, 5 l. Μπορεί να είναι εγκατεστημένα ουρητήρια χωρίς νερό.
 • Εφαρμογή ενός σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης για πισίνες και εφαρμογή όζοντος ή συστημάτων απολύμανσης UV (π.χ. μείωση της κατανάλωσης χλωρίου μέσω βελτιστοποιημένης δοσολογίας και εφαρμογή συμπληρωματικών μεθόδων απολύμανσης όπως οζονισμός και συστήματα απολύμανσης UV).

Διαφοροποίηση και ενίσχυση χωριστών ροών

Source: Eusebi A.L., Fatone F., Idro-ed eco-innovazioni per edifici e città circolari e resilienti. Ecomondo

https://www.zandxmechanicalinstallations.com/greywater-recycling/

https://agrilifeextension.tamu.edu/library/water/onsite-wastewater-treatment-systems-graywater-use-and-water-quality/

Συγκομιδή βροχής – Κλίμακα δόμησης

Διαφοροποίηση και ενίσχυση χωριστών ροών

Sneek, Lemmerweg-Oost 32 houses are treated.

Source: Eusebi A.L., Fatone F., Idro-ed eco-innovazioni per edifici e città circolari e resilienti. Ecomondo

Αποκεντρωμένη υγιεινή και επαναχρησιμοποίηση – Διαφορετικές προσεγγίσεις

Source: Zeeman, 2002 «DEcentralized Sanitation And Reuse (DESAR): DEcentralized Sanitation And Reuse”

Υδροπονικά συστήματα: Τεχνολογία Κατακόρυφου ECOsystem (Vertical ECOsystem) με βάση τα φυτά για την επεξεργασία των «γκρίζων» υδάτων

Οφέλη από το vertECO:

 • Κλείσιμο του κύκλου νερού
 • Βιώσιμη μείωση της κατανάλωσης νερού (έως 50%)
 • Χωρίς χημικά και μηδενικά αναλώσιμα
 • Αισθητικά ευχάριστες και πολλαπλές επιλογές σχεδίασης

Βασική καινοτομία των υπηρεσιών οικοσυστήματος και ενσωμάτωση της πράσινης αισθητικής απευθείας στα κτίρια

Χαρακτηριστικά:

 • Η κάθετη ρύθμιση βελτιστοποιεί τη χρήση του χώρου
 • Εγκατάσταση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους
 • Λύση εξοικονόμησης κόστους για την επεξεργασία λυμάτων χωρίς στερεά και κόπρανα
 • Υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης ρύπων
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Κατάλληλο για ξενοδοχεία με υψηλή κατανάλωση νερού και χώρους πρασίνου
 • Αξιοσημείωτες μικροκλιματικές βελτιώσεις, με χαμηλότερη ζήτηση για κλιματισμό εσωτερικού χώρου

Υποδομή και υπηρεσίες

Υπηρεσίες όπως η παροχή νερού και η επεξεργασία λυμάτων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της μέγιστης ζήτησης και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τουρισμού στον τουριστικό προορισμό.

Δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και συναφή παραδείγματα αριστείας :

 • Ποσοστό λυμάτων που αποστέλλονται για δευτεροβάθμια επεξεργασία ή τριτοβάθμια (%): ≥ 95% των λυμάτων που παράγονται στη δομή λαμβάνει τουλάχιστον μία δευτεροβάθμια επεξεργασία ή μία τριτοβάθμια επεξεργασία για απόρριψη σε ευαίσθητα ύδατα υποδοχής, ακόμη και κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.
 • Εφαρμογή: Όλες οι τουριστικές δομές περιλαμβάνουν Μικρή Επιχείρηση

 • Αποδοτικότητα της επιτόπιας επεξεργασίας λυμάτων: Όταν δεν είναι δυνατή η αποστολή των λυμάτων σε κεντρική επεξεργασία, η επιτόπια επεξεργασία περιλαμβάνει μια προκαταρκτική επεξεργασία (κόσκινο, ομογενοποίηση και απόχυση), ακολουθούμενη από βιολογική επεξεργασία με > 95% Τεχνική BOD5, > 90% νιτροποίηση και αναερόβια πέψη (εκτός του χώρου) περίσσειας λάσπης.
 • Εφαρμογή: Όλες οι τουριστικές δομές περιλαμβάνουν Μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι συνδεδεμένες σε σύστημα αποχέτευσης

 • Εφαρμογή ανακύκλωσης βρόχινου και «γκρίζου» νερού που ανταποκρίνεται στην εσωτερική ζήτηση νερού και / ή ένα σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου νερού που ανταποκρίνεται στην εσωτερική ή εξωτερική ζήτηση.
 • Εφαρμογή: Όλες οι τουριστικές δομές περιλαμβάνουν Μικρή Επιχείρηση

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι επίσης βασικοί παράγοντες του τουριστικού τομέα, με σημαντική άμεση επιρροή:

 • πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών
 • διαχειριστές προορισμού
 • καταναλωτές και τουρίστες

Μέσω αυτών των σχέσεων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν επίσης σημαντική έμμεση επιρροή σε περιβαλλοντικά σημαντικές ανάντι αλυσίδες εφοδιασμού που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε καταλύματα και παρόχους τροφίμων και ποτών και σε περιβαλλοντικά σημαντικές λειτουργίες υπό την ευθύνη των διαχειριστών προορισμού, όπως ο σχεδιασμός γης και η παροχή υπηρεσιών εντός προορισμών.

Έτσι, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι σε θέση να συντονίσουν και να αξιοποιήσουν βελτιώσεις αειφορίας σε ολόκληρο τον τουριστικό τομέα (δηλαδή να βελτιώσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα

Δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και συναφή παραδείγματα αριστείας:

Ποσοστό πωλήσεων εξαιρετικά βιώσιμων περιηγήσεων (π.χ. οικολογικά πιστοποιητικά) (από άποψη αξίας) (%):

 • Ο ταξιδιωτικός πράκτορας προωθεί βιώσιμα πακέτα περιηγήσεων στο γενικό διαφημιστικό υλικό του.
 • Ο εμβληματικός βιώσιμος τουρισμός προσφέρει πακέτα (για παράδειγμα, ταξιδιωτικά πακέτα με την αυστριακή ετικέτα ποιότητας) αντιπροσωπεύουν μερίδιο των πωλήσεων ≥ 10%
 • Ο ταξιδιωτικός πράκτορας χρησιμοποιεί μεθόδους μάρκετινγκ και επικοινωνίας αποτελεσματικές για να ενθαρρύνει πιο βιώσιμες επιλογές στην προσφορά τουριστικών πακέτων.
 • Ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχει σε όλους τους πελάτες του πληροφορίες για προορισμούς και ευαισθητοποίηση προκειμένου να ενθαρρύνει τη βιώσιμη συμπεριφορά στον τουριστικό προορισμό.

Εφαρμογή: τουριστικός πράκτορας, μικρή επιχείρηση

 1. Επιστημονικά στοιχεία

Ο Cooley κ.ά. (2007) εκτιμούν ότι τα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού σε εσωτερικούς χώρους κατά 30% με την εγκατάσταση ειδών εξοικονόμησης νερού. Ο Smith κ.ά. (2009) προτείνουν ότι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού στην διαμόρφωση του τοπίου  (π.χ. κηπουρική) μπορεί να εξοικονομήσει 30-50% του νερού:

 • Οι πισίνες μπορεί να είναι υπεύθυνες για σημαντική κατανάλωση νερού και το πιο σημαντικό μέτρο είναι συνεπώς να μειωθεί το μέγεθός τους και να αποφευχθούν μεγάλα τοπία πισίνας κατά το σχεδιασμό ξενοδοχείων.
 • Οι τουαλέτες, τα ντους και οι περιοριστές ροής βρύσης μπορούν να αντικατασταθούν με αποτελεσματικές. Οι πιο αποτελεσματικές τουαλέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόλις 1L για ένα “miniflush”, σε σύγκριση με έως και 12L για παλαιότερα μοντέλα.
 • Αλλαγή πρακτικών μαγειρέματος, χρήση αποτελεσματικών πλυντηρίων πιάτων και βαλβίδων ψεκασμού πριν από το ξέπλυμα με μικρότερα ακροφύσια για την επίτευξη υψηλότερης ταχύτητας νερού, χρήση λέβητα ατμού για την παρασκευή τροφίμων και αποδοτικών παγοποιητών.

Η διοίκηση μπορεί να επικεντρωθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό και σε ενημερωτικές ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο εξοικονόμησης νερού, απευθυνόμενοι και στους τουρίστες. Η μέτρηση της κατανάλωσης νερού και ο καθορισμός σημείων αναφοράς μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των προτύπων κατανάλωσης.

Οι Fortuny, Soler, Cánovas, & Sánchez (2008) δείχνουν, για παράδειγμα, ότι πολλές τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, όπως περιορισμοί ροής στις βρύσες και ντους, ή δεξαμενές αποχωρητηρίου με μειωμένες επιλογές έκπλυσης έχουν μικρούς χρόνους απόδοσης μεταξύ 0,1 και 9,6 ετών, καθιστώντας τις οικονομικά ελκυστικό.

Το χαμηλό κόστος νερού είναι πιθανό εμπόδιο στη δράση. Η πολιτική για τα ύδατα, πρέπει να επικεντρωθεί στην καθοδήγηση της κατανάλωσης μέσω της αύξησης του κόστους, και όπου μπορεί να απαιτηθούν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του νερού για την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή των εμπλεκόμενων φορέων σε μέτρα εξοικονόμησης νερού.

Μια αξιολόγηση ενός ξενοδοχείου 30 δωματίων αποκάλυψε ότι το 67% των βρυσών στα δωμάτια ήταν ελαττωματικά και υπήρχε διαρροή έως 21 λίτρων / λεπτό. Η εγκατάσταση αεριστήρων 5,6 λίτρων / λεπτό θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά περισσότερο από 200.000 ευρώ ανά έτος και να εξοικονομήσει 2.000 ευρώ ανά έτος. Αυτό το μέτρο απαιτεί μία επένδυση 150 EUR και αποδίδει σε 5 εβδομάδες.

Το παρακάτω βίντεο δίνει ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο μείωσης της κατανάλωσης νερού στα ξενοδοχεία:

Μελέτες περίπτωσης

Βιβλιογραφικές αναφορές

Bonanno et al., (2018)

Cirelli, 2016

Τοποθεσία

Σικελία

Τύπος μελέτης περίπτωσης

Αγροτουρισμός

Λύση

Λύσεις με βάση τα φυσικά λύματα και κατασκευές υγροτόπων

Βελτίωση που Επιτεύχθηκε

Διαχείριση λυμάτων

Βιβλιογραφικές αναφορές

Cirelli, 2016

Τοποθεσία

Σικελία

Τύπος μελέτης περίπτωσης

Αγροτουρισμός

Λύση

Λύσεις με βάση τα φυσικά λύματα (κατασκευές υγροτόπων)

Βελτίωση που Επιτεύχθηκε

Διαχείριση λυμάτων

Βιβλιογραφικές αναφορές

Italian Eco Hotel

Τοποθεσία

Βενετία

Τύπος μελέτης περίπτωσης

Ξενοδοχείο

Λύση

Μείωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Βελτίωση που Επιτεύχθηκε

Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 31%

Εφαρμοσμένες στρατηγικές:

 • Επιλογή ανέσεων και υλικών χαμηλού αντίκτυπου
 • Μείωση και επαναχρησιμοποίηση νερού
 • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των επισκεπτών
 • Κολύμβηση βιολογικής λίμνης, πισίνα με ζωντανό νερό χωρίς ίχνη χημικών προϊόντων για καθαρισμό, που δημιουργήθηκαν μέσω υδρόβιων φυτών και φυσικής οξυγόνωσης.

Βιβλιογραφικές αναφορές

3 Ears agritourism

Τοποθεσία

Castle of Spedaletto, Τοσκάνη

Τύπος μελέτης περίπτωσης

Αγροτουρισμός Διαμονή

Λύση

Bio-πισίνα (μισή πισίνα και μισή λίμνη) με φυσικές λύσεις και θεραπείες

Βελτίωση που Επιτεύχθηκε

Εξάλειψη της χρήσης χημικών αντιδραστηρίων και περιορισμένη ανάγκη περιοδικής προσθήκης νερού για την εξισορρόπηση του επιπέδου που μειώνεται στην εξάτμιση

ECOTOURIST Water Loop (Ecolodge) στην Τήνο

Η καινοτόμος λύση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου H2020 HYDROUSA που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Στο Ecolodge, οι βρόχοι νερού είναι ενσωματωμένοι σε μια απομακρυσμένη οικολογική-τουριστική εγκατάσταση.

Τα συστήματα ανάκτησης βρόχινου νερού και ατμών υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του οικοτουριστικού θέρετρου «Τήνος Ecolodge». Αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή πόσιμου νερού από υδρατμούς χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ομίχλης. Τα λύματα επεξεργάζονται από καλαμιώνες και ανακυκλώνονται τοπικά στη γεωργία.

Το ανακτημένο νερό χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την άρδευση 0,15 εκταρίων τοπικών καλλιεργειών. Η εγκατάσταση βρίσκεται μακριά από το δίκτυο και έτσι όλες οι δραστηριότητες θα τροφοδοτούνται με ανανεώσιμη ενέργεια.

Σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων: Αυτή η καινοτόμος λύση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου H2020 HYDROUSA που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η λύση θα αναβαθμίσει ένα υφιστάμενο σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων που βρίσκεται σε ένα χωριό της Μυκόνου για να ανακτήσει πόσιμο νερό μετά από αργή διήθηση άμμου και να επαναφέρει νερό στον υδροφορέα, μετριάζοντας το μακροχρόνιο πρόβλημα εισβολής αλμυρού νερού.

Το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια λεβάντας για παραγωγή αιθέριου ελαίου.

Το Samba Hotel είναι ένα μεγάλο θέρετρο (441 δωμάτια), χώροι πρασίνου και εξωτερικές πισίνες, αίθουσα συνεδριάσεων, μπαρ και εστιατόριο.

Η προτεινόμενη λύση στο demEAUmed ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και εργαλεία διαχείρισης νερού. Διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας νερού σε προ-εμπορεύσιμο επίπεδο συνδυάζονται κατάλληλα για την επεξεργασία και την προσαρμογή των διαφορετικών ροών νερού στις ανάγκες των διαφόρων περιοχών του θέρετρου, εξοικονομώντας παράλληλα την κατανάλωση γλυκού νερού και μειώνοντας τον περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο με ασφαλή τρόπο.

 • Πιστοποιημένο από EMAS και ISO14001
 • Χρήση νερού από 25.000 έως 34.000 m3 / έτος (100 έως 135 L / άτομο / ημέρα)
 • Σύστημα αποταμίευσης «γκρίζου» νερού

Το βιεννέζικο Boutiquehotel Stadthalle Wien τριών αστέρων είναι το πρώτο ξενοδοχείο μηδενικής χρήσης ενέργειας στον κόσμο, σε αστικές περιοχές. Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί μόνο νερό από το δικό του πηγάδι για να ποτίσει τα φυτά και τα λουλούδια στον κήπο.

Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για θέρμανση και νερό της βροχής για την τουαλέτα. Στους επισκέπτες προσφέρεται επίσης έκπτωση 10% στην τιμή του δωματίου τους εάν ταξιδεύουν με τρένο ή ποδήλατο. Εάν διαθέτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορούν να τα φορτίσουν δωρεάν στο σταθμό ηλεκτρικών καυσίμων του ξενοδοχείου. Επίσης, ο πλούσιος μπουφές πρωινού αποτελείται, στο μέτρο του δυνατού, από βιολογικά τρόφιμα.

Η θέρμανση του ξενοδοχείου χρησιμοποιεί νερό που θερμαίνεται από μονάδα ηλιακής ενέργειας 130m2. Μια αντλία θέρμανσης υπόγειου νερού, τρεις τροχοί ανέμου και περισσότερα από 80m2 μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δημιουργούν τόσο μεγάλη ενέργεια που όχι μόνο οι ενεργειακές ανάγκες του νέου ξενοδοχείου μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ ολοκλήρου, αλλά και η ενέργεια μπορεί επίσης να εκπέμπεται στο αρχικό ξενοδοχείο και στο οικολογικό ηλεκτρικό δίκτυο εφοδιασμού.

Η πλήρωση των δεξαμενών έκπλυσης τουαλετών καθώς και το πότισμα του κήπου γίνεται μέσω ενός συστήματος συλλογής βρόχινου νερού. Ο καθαρός αέρας για τον ελεγχόμενο κλιματισμό θερμαίνεται από μία μονάδα ηλιακής ενέργειας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το κτίριο μπορεί να ψυχθεί με κρύο υπόγειο νερό που αντλείται μέσω της οροφής από σκυρόδεμα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί κλιματισμό που καταναλώνει ενέργεια και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται επίσης με τη χρήση LED και φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας.