Θέμα 4 Πόροι και απόβλητα ως κίνητρο για τη δημιουργία αξίας…… αλλά και για χαμηλότερη ανθρώπινη επίδραση στη φύση

Υπάρχει πάντα ένας τρόπος για να δράσουμε στους πόρους ή να αποφύγουμε τη σπατάλη.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη.

✔Επαναχρησιμοποίηση / επισκευή έτσι ώστε τα προϊόντα και τα υλικά να διατηρούνται στην οικονομία

✔Σκεφτείτε ότι η κατανάλωση πόρων και η παραγωγή αποβλήτων προκαλούν ενεργητικότητα και σχεδιασμό για την εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης

✔Αποφύγετε τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και ενισχύστε τις ανανεώσιμες πηγές που αναγεννούν τα φυσικά συστήματα.

Αρχή Κυκλικότητας

Πράξη για τους πόρους

Αποφύγετε τα απόβλητα

Διατηρήστε τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση

Επαναχρησιμοποιήστε

(Για την ίδια ή άλλη βιομηχανία)

 

Επανάχρηση

Επισκευή

Σχεδιάστε τα απόβλητα και τη ρύπανση

 

Μειώστε τη χρήση τους

Προτιμήστε αυτά που επιτρέπουν την αποφυγή απορριμμάτων (χωρίς τοξικά συστατικά)

Χρησιμοποιήστε δευτερεύον υλικό («απόβλητα» από άλλη βιομηχανία

Μεταφορά

Περιορίζω

Ανακυκλώνω

Μεταφέρω

Αναγέννηση φυσικών συστημάτων

 

Προτιμήστε ανανεώσιμες πηγές

Compost

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για το αποτύπωμα άνθρακα, τις εκπομπές CO2 ή αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά υπάρχουν και άλλες εκπομπές που οδηγούν σε άλλες διαταραχές του οικοσυστήματος μας.

Τα απόβλητα μπορούν να οριστούν ως οποιοδήποτε σωματίδιο αερίου, υγρού ή στερεού, που εκπέμπεται στον αέρα, το νερό, το έδαφος ή απορρίπτεται για επεξεργασία αποβλήτων. Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι η μόνη συνέπεια της εκπομπής αποβλήτων.

Όταν σκεφτόμαστε «κυκλικά», αυτό μπορεί να έχει ισχυρές θετικές συνέπειες σε διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Source: Rachel Jarboe (unsplash.com)

Τα απόβλητα είναι υπεύθυνα για Κύρια προφανής συνέπεια
Παγκόσμια υπερθέρμανση
kg CO2-eq
Πιθανή υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα.
Αύξηση θερμοκρασίας
Μείωση του όζοντος
kg CFC-11-eq
Εκπομπές στον αέρα που προκαλούν την καταστροφή του στρώματος του στρατοσφαιρικού όζοντος.
Αύξηση της ακτινοβολίας UVB, μελάνωμα. Αλλαγές στα φυτά
Οξίνωση εδάφους & νερού
kg SO2-eq
Η πιθανή οξίνιση των εδαφών και του νερού λόγω της απελευθέρωσης αερίων όπως τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια του θείου
Απώλειες βιοποικιλότητας
Ευτροφισμός
kg PO4 3−-eq
Ο εμπλουτισμός του υδάτινου οικοσυστήματος με θρεπτικά στοιχεία, λόγω της εκπομπής αζωτούχων ή φωσφορικών ενώσεων.
Άνθιση φυκιών Αλλαγή υδρόβιας ζωής
Δημιουργία φωτοχημικού όζοντος
kg ethene-eq
Εκπομπές αερίων που επηρεάζουν τη δημιουργία φωτοχημικού όζοντος στην κατώτερη ατμόσφαιρα (αιθαλομίχλη) που καταλύεται από το ηλιακό φως
Υγεία: Βήχας, ερεθισμός Φυτική αλλοίωση Οξίνιση εδάφους
Οικοτοξικότητα
1,4-DCB-eq
Αντίκτυπος τοξικών ουσιών που εκπέμπονται στο περιβάλλον στους οργανισμούς του ανθρώπου, του γλυκού νερού, του θαλάσσιου νερού ή της ξηράς.
Ασθένειες Απώλειες βιοποικιλότητας